Nieuws
Het verkoopproces
Succesvol en zorgeloos uw woning verkopen in 9 stappen;
 
Stap 1. Kennismaking en voorbereiding:
U wilt uw woning verkopen en u wilt hiervoor een makelaar inschakelen. Wij maken graag kennis met u en bieden een luisterend oor voor al uw vragen en wensen. Tijdens een uitgebreide opname bekijken we alle mogelijkheden en bijzonderheden van de woning. Ook horen wij graag van u wat uw woning zo speciaal maakt! Wij zijn op de hoogte van de prijzen en marktontwikkelingen in de regio. Hierdoor kunnen wij u geheel vrijblijvend van een deskundig en professioneel advies voorzien.
 
Stap 2. Onderzoek, waarde- en vraagprijsbepaling:
Een juiste vraagprijs is essentieel voor een goed verloop van de verkoop. Nadat wij uw woning uitvoerig bekeken hebben, volgt er op ons kantoor een onderzoek naar de juridische aspecten van de woning en de marktsituatie in uw woonomgeving d.m.v. een object vergelijkend buurtonderzoek. Tevens wordt kadastrale recherche uitgevoerd en controle van het eigendomsbewijs. Aan de hand hiervan worden de waarde en de meest ideale vraagprijs voor uw woning bepaald. U krijgt van ons advies over de waarde van uw woning en onze voorwaarden en tarieven. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.
 
Stap 3. Bepalen verkoopstrategie:
Nadat u de opdracht tot dienstverlening getekend heeft, wordt samen met u aan de hand van uw wensen een verkoopplan opgesteld. Door dit verkoopplan heeft u de zekerheid van een uitgebreide presentatie van uw woning onder zo veel mogelijk woningzoekenden. U krijgt volledig inzicht in het verkoopproces en weet vooraf exact waar u aan toe bent.
 
Stap 4. Uw woning klaar maken voor de verkoop:
Het is voor de verkoop erg belangrijk dat de woning verkoopklaar wordt gemaakt. Kopers moeten een goede eerste indruk krijgen en zich snel thuis voelen. U hoeft uw woning niet te verbouwen, maar u kunt uw woning wel opruimen, schoonmaken en kleine mankementen verhelpen. U krijgt van ons een praktische checklist en tips & advies om uw woning beter én sneller te kunnen verkopen.

Stap 5. Informeren en bezichtigen:
Veel geïnteresseerden zullen meer informatie willen over uw woning. Dat kan online via een uitgebreide presentatie op onze website, telefonisch of door middel van een bezichtiging. Wij voorzien iedereen van de nodige informatie en zorgen ervoor dat alleen serieuze kandidaten uw woning bezichtigen. Deze worden ook nagebeld. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen na een bezichtiging en zorgen voor feedback en advies waar nodig om de verkoop van uw woning te bespoedigen.
 
Stap 6. De onderhandeling:
Als een kandidaat geïnteresseerd is in uw woning zal hij een openingsbod uitbrengen. Samen met u wordt de onderhandelingstactiek bepaald. U kunt vertrouwen op een professionele en deskundige begeleiding tijdens deze spannende en belangrijke fase. Omdat u maar één keer kunt verkopen, gaan we voor het hoogste haalbare resultaat. Als er overeenstemming is over de prijs, de datum, eventuele ontbindende voorwaarden en de overname van roerende zaken, is er een mondelinge overeenkomst.
 
Stap 7. De overeenkomst:
Aan de hand van de mondeling gemaakte afspraken wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Om zorgeloos uw woning te kunnen verkopen, is het belangrijk dat deze juridisch goed in elkaar zit. De overeenkomst wordt uitgebreid met u doorgenomen zodat u volledig op de hoogte bent van de inhoud. Na ondertekening wordt de koopovereenkomst naar alle betrokken partijen verzonden.
 
Stap 8. Naar de notaris:
Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper recht op de wettelijke drie dagen bedenktijd. Daarnaast wordt in de koopovereenkomst vaak op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het krijgen van een financiering. Wij zorgen ervoor dat deze termijnen bewaakt worden en informeren bovendien de notaris over de overdracht van uw woning. Dus ook over de juridische stappen hoeft u zich geen zorgen te maken.
 
Stap 9. De overdracht:
Het is gebruikelijk dat de koper vóór de overdracht uw woning mag inspecteren om te controleren of alles nog in de staat is zoals het was. Wij verzorgen voor u deze afspraak en zijn hierbij ook aanwezig. Na deze inspectie gaan wij tezamen naar de notaris, waar de juridische overdracht van de woning plaatsvindt. Mochten hierna nog vragen opkomen, dan staan wij natuurlijk ook na de overdracht nog voor u klaar!

------------------><------------------

Energielabel woningen
Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten. Bij het kopen of huren van een nieuwe woning is het daarom van belang betrouwbare informatie te hebben over de energiekwaliteit van een woning. Hierom is er het energielabel woningen, u ziet in één oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is. 

Het energielabel woningen:
Het energielabel woningen lijkt op het energielabel voor koelkasten en andere apparaten. Het geeft met letters (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energie zuinig of onzuinig een huis is. Klasse A (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig.

Verplicht:
Verkopers en verhuurders zijn per 1 januari 2008 verplicht om een energielabel te laten zien. Op die manier kunnen belangstellenden de energiekwaliteit van een woning meenemen in hun beslissing om die woning te huren of te kopen. Op het moment dat woningen van bewoner wisselen, dient de verkoper of verhuurder het energielabel te overhandingen aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder. Een energielabel is voor 10 jaar geldig.

Uitzonderingen:
Huizen die jonger zijn dan 10 jaar hebben geen verplichting tot een energielabel. Deze zijn al energiezuinig gebouwd.
Wanneer u een Energie Prestatie Advies (EPA) heeft laten opstellen door een gecertificeerd adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 hoeft u ook geen energielabel te laten maken.
Professionele verhuurders zijn tot 1 januari 2009 vrijgesteld van bovenstaande verplichting. Voorwaarde is wel dat de corporatie voor die datum al haar woningen van een energielabel heeft voorzien.
Er zijn nog een paar andere uitzonderingen. Voor meer informatie over uitzonderingen op de verplichting, zie hiervoor de website van VROM.

Meer informatie:
Meer informatie over het energielabel is te vinden op website van VROM. U kunt met vragen over het energielabel ook bellen met publieksvoorlichting van de rijksoverheid (Postbus 51). Het gratis telefoonnummer is: 0800 8051 (op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur).
             

------------------><------------------